Kloak og regnvandsløsninger

Den Lille Anlægsgartner udfører stort set alle opgaver indenfor:

Kloakseparation på private ejendomme, dræning af haver, opbygning af regnbede og andre LAR løsninger.

Vand og afløbsledninger (kloakarbejde), spildevand, regnvand, drænvand og nedsivningsanlæg i det åbne land.

Vi udfører udfører såvel ny-anlæg, reparation og renoveringsarbejde på afløbsinstallationer, der er omfattet af autorisationsordningen for kloakmestre.

Har du forespørgsel vedr. ovenstånede arbejde vil vi bede dig kontakte firmaets kloakmester Kim Degn på kloakmester@dlag.dk eller tlf. 40106930