Kloakafdeling

Vi varetager alle opgaver indenfor:

– Kloakseperation
– Dræning af bygningsværker, haver og grønne arealer
– Tv-Inspektion af nuværende installation
– Reparation efter rotteskader
– Andre forsikringssager

Vores Kloakafdeling består af fagligt veluddannede folk, der årligt gennemfører vedligeholdende relevant
uddannelse, enten via fagskolerne eller internt i virksomheden.
Vi udarbejder forslag til genanvendelse af regnvand både på private grunde, men også på større arealer ved
f.eks. grundejerforeninger og virksomheder.
Med vores udstyr er vi i stand til at udføre alle typer opgaver helt fra i de smalleste baggårde til de største
friarealer.

Filosofien i alle vores opgaver er, at de skal løses lovligt og med hensyntagen til kundens behov – derfor
udarbejder vi altid et grundigt projekt til gennemgang inden opstart, således både I som kunde og vi som virksomhed præcis ved, hvad vi har aftalt.
Regnvand er meget mere end faskiner og vandpytter – vi forsøger at give alle muligheden for at få flotte
løsninger, som kan holde i mange år!

Kim Degn

Kloak, Regnvand & Lar løsninger

Tlf: 75655296