Om os

Hos Den Lille Anlægsgartner prioriterer vi den gode kundeoplevelse meget højt. Dette er hele vores team af dygtige og dedikerede medarbejdere en stor del af. I spidsen for teamet står følgende personer.

1024px-Gnome-stock_person.svg
1024px-Gnome-stock_person.svg
1024px-Gnome-stock_person.svg

Claus Hahne

Jeg er uddannet som anlæg-sgartner i 1993, og startede den lille anlægsgartner marts 1995.

Til daglig står jeg for kundekontakten ved anlægsopgaverne og mindre licitationsopgaver, samt snerydning og glatførebekæmpelse. Ligeledes har jeg den daglige kontakt med medarbejdere og gennemgang / tilsyn af opgaverne ude på pladserne.

Når tiden tillader det deltager jeg i arbejdet på de forskellige pladser.

Majbrit Hahne

Jeg er uddannet Planteskole- gartner i 1998.

Efter jeg blev udlært har jeg arbejdet i 2 forskellige havecentre. Jeg startede hos den lille anlægsgartner Marts 2001. Til daglig står jeg for alle de administrative opgaver, og den telefoniske kontakt med kunderne. Ligeledes har jeg kundekontakt indenfor vedligeholdelses- / plante-opgaver i Grundejerforeninger, virksomheder og private haver m.m..

Vi blev gift i 2003 og har i dag to dejlige piger fra henholdsvis 2005 og 2007.

Kim Rasmussen

Jeg har været hos Den Lille Anlægsgartner siden min ansættelse i 2005. Siden min opstart er jeg  blevet udlært anlægsgartner som jeg afsluttede i 2009. Herefter har jeg i en årrække hovedsageligt brugt mine timer ude hos kunderne med udførelse af det praktiske arbejde.

Som tiden er gået er timerne i marken blevet mindre og jeg fungerer i dag som formand i virksomheden. Jeg  varetager opgaver indenfor : Tilbud og rådgivning til alle grupper af kunder, planlægning og tegning af haver, projektstyring og opfølgning, arbejdsmiljø arbejde i virksomheden samt store dele af firmaets promovering herunder hjemmeside, Facebook mm.

Garantiordning

Hos den Den Lille Anlægsgartner vægter vi kundetilfredshed meget højt og bestræber os altid på at levere et godt og professionelt stykke arbejde.
På trods af en god dialog og den nødvendige vejledning, kan der opstå situationer, hvor arbejdet af forskellige grunde ikke lever op til kundens forventninger. Dette ønsker vi at imødekomme og er derfor medlem af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

Garantiordningen er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundens rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris. Danske Anlægsgartnere garanterer for kvaliteten af deres medlemmers arbejde. Derfor er kunden sikret, hvis der går noget galt. Takket være Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan alle kunder få afprøvet deres klage ved et uvildigt ankenævn.

haandvaerkergaranti-dag-large