Om os

Da vi begge har en gartneruddannelse som på mange måder overlapper hinanden kan vi begge varetage alle former for kundebesøg.

Claus Hahne

Jeg er uddannet som anlæg-sgartner i 1993, og startede den lille anlægsgartner marts 1995.

Til daglig står jeg for kundekontakten ved anlægsopgaverne og mindre licitationsopgaver, samt snerydning og glatførebekæmpelse. Ligeledes har jeg den daglige kontakt med medarbejdere og gennemgang / tilsyn af opgaverne ude på pladserne.

Når tiden tillader det deltager jeg i arbejdet på de forskellige pladser.

Majbrit Hahne

Jeg er uddannet Planteskole- gartner i 1998.

Efter jeg blev udlært har jeg arbejdet i 2 forskellige havecentre. Jeg startede hos den lille anlægsgartner Marts 2001. Til daglig står jeg for alle de administrative opgaver, og den telefonisk kontakt med kunderne. Ligeledes har jeg kundekontakten på vedligeholdelses- / plante-opgaver i Grundejerforeninger, virksomheder og private haver m.m..

Vi blev gift i 2003 og har i dag to dejlige piger fra henholdsvis 2005 og 2007.

Garantiordning

Hos den Den Lille Anlægsgartner vægter vi kundetilfredshed meget højt og bestræber os altid på at levere et godt og professionelt stykke arbejde.
På trods af en god dialog og den nødvendige vejledning, kan der opstå situationer, hvor arbejdet af forskellige grunde ikke lever op til kundens forventninger. Dette ønsker vi at imødekomme og er derfor medlem af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

Garantiordningen er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundens rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris. Danske Anlægsgartnere garanterer for kvaliteten af deres medlemmers arbejde. Derfor er kunden sikret, hvis der går noget galt. Takket være Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan alle kunder få afprøvet deres klage ved et uvildigt ankenævn.