Vedligeholdelse og græsklipning

Vedligeholdelse og græsklipning er firmaet største arbejdsområde, her er størstedelen af medarbejderne beskæftiget.
Kunderne er mange – private, bolig-, grundejerforeninger og virksomheder i alle størrelser. En stor del af arbejdet er på kontrakt. Her tegner kunden en vedligeholdelseskontrakt, hvori der står, hvilke elementer der skal passes samt hyppigheden.

En aftale kan indeholde pleje/pasning af en eller flere af disse elementer:

  • Græsklipning af både store og små arealer
  • Pasning af bede
  • Renholdelse og fejning. Også med feje/sugemaskine
  • Ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning eller gasbrænding
  • Hækklipning
  • Beskæring
  • Gøde
  • Tilplantning af krukker
  • Glatførebekæmpelse
  • Osv.

En anden arbejdsform, som mange kunder benytter sig af, er forår-/efterårsrenovering af haven. For nogle er det nok med hjælp i foråret til det grove arbejde og så kan de selv passe haven hen over sæsonen, mens andre også har brug for en hånd i efteråret til at slutte sæsonen af.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på jeres opgave. Klik her – og få gode råd til pleje af den nyanlagte have.

Claus Hahne

Vedligeholdelse og græsklipning & Snerydning

Tlf: 75655296